Sähkötyöturvallisuusstandardi sfs6002:ta tulee Suomessa soveltaa kun työskennellään sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä. Työ voi olla sähkö-, tele-, tietojärjestelmä- tai automaatio asennusta, myös muuta työtä, esimerkiksi sähkötiloissa tapahtuvaa siivous- tai vaikka rakennustyötä. Laitteistot voivat toimia kaikilla jännitealueilla pienoisjännitteestä suurjännitteeseen.

Standardi ei koske maallikoita jotka käyttävät tavallisia kodin sähkölaitteita tai muita laitteita jotka on suunniteltu maallikoiden käyttöä varten ja jotka ovat niitä koskevien standardien ja määräysten mukaisia.

Kansallisen lisävaatimus edellyttää että standardia sovelletaan Suomessa myös laivoihin, lentokoneisiin ja sähköajoneuvoihin silloin kun niitä huolletaan tai rakennetaan, ja sähkö syötetään yleisestä sähköverkosta. Suomalaisia laivoja standardi koskee, ellei ole määritelty muuta sähköturvallisuuden takaavaa menettelyä. (Merellä kansainväliset merilait ohittavat kansallisen lainsäädännön.)

Sähkötyöturvallisuuskortti

SFS6002:n mukaan kaikille sähkötöihin osallistuville, mukaan lukien työnjohto ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt, tulee järjestää yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus. Koulutus tulee uusia viiden vuoden välein. Koulutuksesta tulee antaa dokumentti, todistus joka voi olla myös kortti muodossa.  Työturvallisuuskoulutukset ovat kokemusten mukaan parantaneet työturvallisuutta ja lisänneet turvallisuusajattelua työpaikoilla. Tämä ilmenee työtapaturmien vähenemisenä, ja siten myös parempana tuottavuutena.

Opastettu henkilö

Joitakin työtehtäviä sähkölaitteistoissa suorittavat myös työntekijät joilla ei ole varsinaista sähköalan koulutusta. Näitä töitä voivat olla esimerkiksi tuotantokoneen lauenneen lämpösuojan palauttaminen teollisuudessa, tai vaikkapa sähkötiloissa tapahtuva siivous- tai maalaustyö. SFS6002 edellyttää ,että näille työntekijöille järjestetään riittävä perehdytys sähkön vaarallisuudesta ja ohjeistus turvalliseen toimintaan kyseisessä ympäristössä, mikäli he työskentelevät siellä itsenäisesti ilman valvontaa. Tämä opastus on varsinaista sähkötyöturvallisuuskoulutusta kevyempi. Opastuksen jälkeen henkilö voi työskennellä kohteessa ilman sähköalan ammattihenkilön valvontaa. SFS6002 henkilömääritelmässä henkilöstä käytetään termiä opastettu henkilö.