Koulutuskalenteri

SFS6002 koulutus kätevästi netissäSähköalan ammattilaisille suunnattu ensiapukoulutus.

Koulutustarjontamme 2023

 

Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 (sähkötyöturvallisuuskortti)

SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus  tulee olla kaikilla suomessa sähköteknisellä alalla työskentelevillä.  Koulutus on annettava kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

Yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus sisältää mm. sähkön aiheuttamat vaarat, sähköistä johtuvat tapaturmat ja sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten saadösten tunteminen. Suoritetusta koulutuksesta sinulle myönnetään sähkötyöturvallisuuskortti.

 

Sähköalan ensiapukoulutus (Ensiapukortti)

Sähköalan töissä on huolehdittava ensiapuvalmiudesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta (Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002). Ensiapukoulutusta koskeva yleissäädös löytyy työturvallisuuslaista.

Kaikille, jotka osallistuvat ammattitaitoa vaativiin sähkötöihin, on annettava ensiapukoulutus. Vaatimus koskee sähköalan ammattihenkilöitä, työnjohdon ja käytönjohdon henkilöitä ja näissä töissä avustamaan opastetuttuja henkilöitä.

Sähköalan ensiapukoulutukseen tulee sisältyä minimissään:

  • palovammoihin ja ruhje- ja viiltohaavoihin annettava ensiapu ja
  • puhallus- ja painantaelvytyksen opettaminen ja käytännön harjoitteleminen.

Ensiapuvalmiuksia on pidettävä yllä jatkuvasti. Elvytystoimenpiteitä on syytä harjoitella enintään kolmen vuoden välein.

Sähkötyön 4h hätäensiapukoulutus nyt myös kätevänä verkkokoulutuksena katso tarkemmin www.sahkot.com

 

Myös yrityskohtaisia koulutuksia. Kysy lisätietoja: Mika 040 5286110 tai mika.rantanen(at)sahkot.fi

 

 

SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus koostuu seuraavista osioista:
  • Sähkön vaarallisuus, lait ja standardit,
  • Turvallinen toiminta, henkilöt ja organisaatio,
  • Käyttötoimenpiteet ja kunnossapitokäytännöt,
  • Työskentelykäytännöt,

 

 

Kuva SFS6002 sähkötyöturvallisuuskortista