Sähköalan Hätäensiapukoulutus 4h

SÄHKÖALAN HÄTÄENSIAPUKOULUTUS 4h

Työturvallisuuslaki (Työturvallisuuslaki 738/2002 46 §) ja SFS 6002 sähköturvallisuusstandardi edellyttävät, että kaikilla sähköalalla työskentelevillä tulee olla suoritettuna riittävä ensiapukoulutus.

Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 määrittää ensiapuvalmiutta yleissäädöksen lisäksi. Ensiapukoulutusta koskeva kansallinen vaatimus on tiukentunut: kaikilla sähkötöihin osallistuville pitää antaa ensiapukoulutus. Vaatimus koskee sähköalan työnjohdon ja käytönjohdon henkilöitä sekä näissä töissä avustamaan opastetuille henkilöille. Ensiapukoulutuksen tulee sisältää painallus– ja puhalluselvytys ja sen harjoitteleminen käytännössä. Lisäksi koulutuksen tulee käsittää ensiapu palovammoihin, ruhje– ja viiltohaavoihin.

Sähkötyön ensiapukoulutus 4h on räätälöity erityisesti sähköalalle, mutta se huomioi myös muita tärkeitä hätäensiavun taitoja.

Sähköalan ensiapukoulutuksemme sisältää:

 • Tilannearvioinnin tapahtumapaikalla (oma turvallisuus, sähkötapaturmat)
 • Suojautuminen
 • Potilaan ensiarvio hätäensiapua varten
 • Avun hälyttäminen
 • PPE = painallus– ja puhalluselvytys sekä automaattisen defibrillaattorin eli defin käyttö
 • Tajuttomuus ja tajuttoman tarkkailu
 • Suuret verenvuodot sekä haavojen (ruhje– ja viiltohaavat) ensiapu
 • Sokin ensiapu ja ehkäiseminen
 • Selkärankavamman ensiapu
 • Vierasesineen poistaminen hengitysteistä/ tukehtumisen estämisen ensiapu
 • Palovammojen ensiapu
 • Sähkötapaturmat ja toiminta hätätilanteessa
Myös yrityskohtaisia koulutuksia. Kysy lisätietoja: Mika 040 5286110 tai mika.rantanen(at)sahkot.fi

 

 Sähkötyön 4h hätäensiapukoulutus verkkokoulutuksena katso lisää tästä