Jännitetyökoulutus <1000 V

JÄNNITETYÖKOULUTUS < 1000 V, kesto 8h.

Oikein tehtynä jännitetyö on erittäin turvallinen työskentelymenetelmä, joka parantaa turvallisuutta, tehokkuutta ja asiakastyytyväisyyttä kiinteistön pidossa sekä  teollisuuden kunnossapidossa.   

SFS 6002   edellyttää että jännitetyötä tekevillä työntekijöillä täytyy olla suoritettuna asianmukainen työmenetelmäkohtainen  jännitetyökoulutus.

Päivän mittainen  (8h) jännitetyökoulutus koostuu teoriaosuudesta  sekä   työmenetelmäkohtaisesta   käytännön   harjoittelusta.   Koulutuksessa  käydään  läpi   myös  turvallinen työskentely ja  lisäsuojausten asentaminen työskenneltäessä paljaiden jännitteisten osien läheisyydessä.

Teoriaosuudessa opiskellaan   jännitetyön tekemiseen liittyvä ohjeistus huomioiden jännitetyöhön liittyvät tarkistukset, turvallisuustoimenpiteet ja ympäristöolosuhteet.

Iltapäivällä tapahtuvassa jännitetyön käytännön harjoittelussa  pääset  kokeilemaan käytännössä  suojausten  asentamista ja  jännitetyön tekemistä   oikeaoppisesti erilaisilla harjoitusrasteilla.

Teoriaosuuden sisältö:

• Sähkön vaarallisuus jännitetöiden kannalta
• Jännitetyöstä yleensä, mitä sillä tarkoitetaan?
• Tekijöiden ammattitaitovaatimukset jännitetöissä
• Koulutuksen sisältö
•  Pätevyyden ylläpito
• Jännitetyömenetelmät ja harjoitustyöt
• Jännitetyön ehdot
• Jännitetöissä käytettävät työkalut, laitteet ja suojavälineet
• Suojavaatetus valokaarivaarallisissa töissä
• Jännitetyön organisointi
• Jännitetyötä muistuttavat vakiintuneet toimenpiteet
• Esimerkkejä perustason ja vaativista jännitetöistä
Myös yrityskohtaisia koulutuksia. Kysy lisätietoja: Mika 040 5286110 tai mika.rantanen(at)sahkot.fi

jotta työpäiväsi olisi turvallisempi