Koulutuskalenteri

Event Information:

 • pe
  01
  tammi
  2021
  pe
  31
  joulu
  2021

  SFS 6002 Verkkokoulutus

  Ainaverkossa 24/7, sahkot.com

  Sähkötyöturvallisuuskoulutus verkossa

   Mikäli koulutustemme ajankohdat eivät sovi kalenteriisi, voit suorittaa koulutuksen myös verkossa helposti, ajasta ja paikasta riippumatta oman aikataulusi mukaan. Videoiden ja harjoitusten avulla opit helposti myös vaikeiltakin tuntuvat asiat. Sähkötyöturvallisuuskoulutuksen sisältö perustuu SFS 6002-standardiin ja Kurssi täyttää sähköturvallisuuslain 1135/2016 83§ asettamat vaatimukset. Sähköturvallisuusasioiden hyvä hallinta parantaa merkittävästi sinun ja työyhteisösi työturvallisuutta ja pienentää näin tapaturmariskiä työkohteissa.
  Suoritettuasi sfs6002-koulutuksen saat todistuksen ja sähkötyöturvallisuuskortin. Koulutus on voimassa 5 vuotta.

  KATSO   LISÄÄ

  Tai voit   hoitaa ilmoittautumisen kätevästi alla olevalla    lomakkeella:

  Osallistujamäärä:
  Merkitse tähän osallistujamäärä.

   

  Sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002 (sähkötyöturvallisuuskortti)

  SFS 6002 -sähkötyöturvallisuuskoulutus  tulee olla kaikilla suomessa sähköteknisellä alalla työskentelevillä.  Koulutus on annettava kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työjohto-, käyttö- ja asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.

  Yleinen sähkötyöturvallisuutta koskeva koulutus sisältää mm. sähkön aiheuttamat vaarat, sähköistä johtuvat tapaturmat ja sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten saadösten tunteminen.

   

  Sähköalan ensiapukoulutus (Ensiapukortti)

  Sähköalan töissä on huolehdittava ensiapuvalmiudesta sähkön aiheuttamien tapaturmien varalta (Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002). Ensiapukoulutusta koskeva yleissäädös löytyy työturvallisuuslaista.

  Kaikille, jotka osallistuvat ammattitaitoa vaativiin sähkötöihin, on annettava ensiapukoulutus. Vaatimus koskee sähköalan ammattihenkilöitä, työnjohdon ja käytönjohdon henkilöitä ja näissä töissä avustamaan opastetuttuja henkilöitä.

  Sähköalan ensiapukoulutukseen tulee sisältyä minimissään:

  • palovammoihin ja ruhje- ja viiltohaavoihin annettava ensiapu ja
  • puhallus- ja painantaelvytyksen opettaminen ja käytännön harjoitteleminen.

  Ensiapuvalmiuksia on pidettävä yllä jatkuvasti. Elvytystoimenpiteitä on syytä harjoitella enintään kolmen vuoden välein.

  Myös yrityskohtaisia koulutuksia. Kysy lisätietoja: Mika 040 5286110 tai mika.rantanen(at)sahkot.fi
  Lataa ilmainen sahkot.fi sovellus
  • Sähköalan mobiili ensiaputaulu
  • Hyödyllisiä linkkejä alan toimijoiden sivustoille
  • Helpottaa alan uutisten seuraamista ja ammattitaidon ylläpitoa

   

  SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus koostuu seuraavista osioista:
  • Sähkön vaarallisuus, lait ja standardit,
  • Turvallinen toiminta, henkilöt ja organisaatio,
  • Käyttötoimenpiteet ja kunnossapitokäytännöt,
  • Työskentelykäytännöt,

   

   


  jotta työpäiväsi olisi turvallisempi